Gymnasiemässan i Västerås

Idag finns VL på plats på gymnasiemässan i Västerås, en mässa för elever i årskurs 9 och andra ungdomar som ska söka till gymnasieskolan. Är du också där idag? Kom gärna förbi oss om du har frågor om skolskjuts eller funderingar kring kollektivtrafiken.

Gymnasiemässan anordnas av Västerås stad, med syftet att ge eleverna information om program och inriktningar i Västerås inför valet till gymnasiet den 14 februari 2017. På plats finns alla kommunala och fristående gymnasieskolor i Västerås.

Läs mer om gymnasiemässan på Västerås stads hemsida >>