Pressrum

För pressfrågor är det i första hand vår tillförordnade förvaltningschef Mohammad Sabet som ska kontaktas. Han kan nås på 021-17 68 45 eller på mail: mohammad.sabet@ltv.se.

Här hittar du pressmeddelanden och bildarkiv: