Sponsring

Sponsringen ska följa våra riktlinjer och stärka vår verksamhet. Vi sponsrar aldrig med pengar utan endast med resor för att kunna åka på våra bussar/tåg. Vad vi väljer att sponsra kan variera över tiden.

VL månar om att sprida sponsringssatsningar geografiskt inom Västmanland. Sponsringen ska driva resande på något sätt eller uppmuntra till att resa kollektivt. Vi sponsrar inte med pengar utan enbart med resor i befintlig trafik.

När träffas sponsringsrådet?

2018 träffas sponsringsrådet den 21 februari, 16 maj, 5 september och den 14 november. Då går vi igenom alla inkomna ansökningar för den perioden. Det är därför viktigt att ni är ute i god tid med ansökan.

Det som är viktigt är att sponsringens värde motsvarar värdet av det som ni erbjuder och värdet räknas ut så här: antal deltagare*aktuellt biljettpris*antal dagar som cupen/aktiviteten är.

Full sponsring

VL sponsar aktiviteten med fria buss- och tågresor inom Västmanland. VL vill veta vilken koppling ni ser till VL samt på vilket sätt ni kan hjälpa till att marknadsföra VL.

Det är viktigt att värdet på de resor som VL erbjuder er motsvarar värdet på det ni erbjuder oss.

Värdet på sponsringen räknas ut så här: antal deltagare*aktuellt biljettpris*antal dagar som cupen/aktiviteten är.

För att ansöka om fullsponsring vill vi att ni fyller i ansökan och mailar den till sponsring.vl@regionvastmanland.se Ofullständig ansökan behandlas inte.

Ansökningsblankett

Evenemangsbiljett

Förening/företag kan välja att betala för resorna till aktiviteten.

Varje förening/lag betalar utifrån deltagarlistor på aktiviteten. Man betalar aktuellt biljettpris för varje barn/ungdom under 20 år och vuxna.

Förening/lag själva får ansvara att ta fram band eller deltagarkort som deltagarna kan åka på. Man får under dessa dagar åka hur mycket man vill inom ramen för det biljettpris som man har betalat.

Man betalar antal deltagare*aktuellt biljettpris*antal dagar som aktiviteten är.

I ansökan som mailas till sponsring.vl@regionvastmanland.se vill vi ha preliminärt antal deltagare redovisat på antal barn under 20 år och vuxna, när evenemanget äger rum och fullständig faktureringsinformation samt om ni tänker ha deltagarkort eller band och hur det kommer se ut. Ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.