Skollov

Vissa av VLs turer körs endast skoldagar. Dessa turer är märkta med E i tidtabellerna och går inte på följande lovdagar:

Jullov
23 december 2016 – 8 januari 2017

Sportlov
27 februari – 3 mars 2017 (vecka 9)

Påsklov
10 april – 13 april 2017 (vecka 15)

Övriga lovdagar
5 juni 2017

Sommarlov
19 juni – 20 augusti 2017

Läslov (höstlov)
30 oktober – 3 november 2017 (vecka 44)