Tidtabellsändringar

Här samlar vi kontinuerligt alla förändringar som sker i våra tidtabeller, både i samband med tidtabellsskifte och under årets gång. Vid varje tidtabellsskifte tar vi bort alla gamla förändringar, så listan hålls aktuell.

Nytt från 1 januari 2017

Flexlinjen Köping

Från årsskiftet får Flexlinjen Köping utökade öppettider. Från och med den 1 januari kan du resa helgfri måndag–fredag 09.00–17.00 och dessutom även lördagar klockan 10.00–14.00.

Nytt från 11 december 2016

Från och med den 11 december 2016 gäller ny tidtabell för Västmanlands län. Här samlar vi de förändringar som berör buss- och tågtrafiken i Västmanland i och med den nya tidtabellen:

BUSSTRAFIKEN

Linje 61 Sala – Gullvalla – Salbohed – Västerfärnebo
Turen som tidigare avgick 13.10 från Sala till Västerfärnebo avgår 13.05 i stället.

Linje 62 Sala – Sätrabrunn – Fläckebo – Salbohed - Västerfärnebo
Minutjusteringar

Linje 65 Sala – Kumla – Ransta – Vallrum/Tomta
Minutjusteringar

Linje 461 Västerbykil – Brobacke – Salbohed
Minutjusteringar

Linje 550 Skinnskatteberg – Köping – Kungsör – Eskilstuna
Minutjusteringar

Linje 569 Sala – Västerås
Minutjusteringar

Alla tidtabeller för buss och tåg >> 

TÅGTRAFIKEN

Tåglinje 55  Ludvika – Fagersta – Västerås (Bergslagspendeln)

Berörda orter i Västmanland: Fagersta, Ängelsberg, Virsbo, Ramnäs, Surahammar, Hallstahammar, Dingtuna och Västerås

 • Fler avgångar går hela vägen mellan Ludvika och Stockholm, utan byte i Västerås:
  • Avgången på vardagar från Stockholm 20.25, med ankomst Fagersta 22.25 och Ludvika 23.09.
  • Avgången på vardagar från Ludvika 06.07, Fagersta 06.50, med ankomst Stockholm 09.05.
  • Ny avgång på lördagar och söndagar från Stockholm 17.07, med ankomst Fagersta 19.10 och Ludvika 19.56.
  • Ny avgång på lördagar och söndagar från Ludvika 08.02, Fagersta 08.45, med ankomst Stockholm 10.52.

Tåglinje 56  Sala – Västerås – Norrköping - Linköping (UVEN)

Berörda orter i Västmanland: Sala, Ransta, Västerås, Kolbäck och Kvicksund

 • Sträckan Eskilstuna – Västerås utökas med tre avgångar på vardagar, vilket innebär 30-minuterstrafik vissa timmar i högtrafik.
  • Nya avgångar från Eskilstuna: 07.23 och 16.23
  • Ny avgång från Västerås: 17.05
 • Ny kvällsavgång från Sala på vardagar 20.08, som går hela vägen till Linköping.
 • Ny kvällsavgång på vardagar 22.03 från Sala till Västerås.
 • Kvällsavgången 21.10 från Sala förlängs på vardagar, och går nu hela vägen till Linköping. Tidigare gick turen bara till Eskilstuna.
 • Avgången 19.08 från Sala går hela vägen till Linköping även på lördagar.
 • Ny kvällsavgång på lördagar 20.28 från Västerås till Sala.
 • Ny kvällsavgång på lördagar 21.10 från Sala till Västerås och Eskilstuna.
 • Ny morgonavgång på söndagar 08.28 från Västerås till Sala.
 • Avgången på söndagar 09.35 från Västerås till Linköping, avgår även från Sala 09.08. 
 • Ny morgonavgång på söndagar 08.11 från Linköping till Västerås, samt vidare till Sala.
 • Två kvällsavgångar från Linköping förlängs på vardagar och går nu hela vägen till Sala. Det innebär alltså två nya kvällsavgångar på sträckan Västerås–Ransta–Sala:
  • Ny avgång från Västerås 19.28
  • Ny avgång från Västerås 21.28

Tåglinje 57  Stockholm – Västerås – Arboga – Örebro – Hallsberg (Mälarbanan)

Berörda orter i Västmanland: Västerås, Köping och Arboga

 • Ny avgång på vardagar 18.10 från Västerås till Stockholm.
 • För att underlätta resandet på lördagar och söndagar kör SJ timmestrafik mellan Västerås och Stockholm under en stor del av dagarna. SJ kör därmed flertalet av de avgångar som Tågkompaniet kört under 2016 och som inte fortsätter bedriva tågtrafik från Västerås 2017.

Tåglinje 58  Stockholm – Eskilstuna – Arboga – Örebro – Hallsberg (Svealandsbanan)

Berörda orter i Västmanland: Arboga och Kungsör

 • Alla avgångar stannar vid alla befintliga regionaltågsstationer längs sträckan.
 • Arboga och Kungsör får fler direkta förbindelser med Stockholm, i och med att inga byten längre sker i Eskilstuna. Nya genomgående avgångar till och från Stockholm
  • Från Arboga: 08.31, 09.31, 11.31, 13.31, 15.31, 17.29, 18.30
  • Från Stockholm: 05.14, 08.51, 10.51, 12.51, 13.51, 14.51
 • Arboga och Kungsör får 4–5 nya genomgående avgångar i vardera riktningen till och från Örebro på vardagar, i syfte att sammantaget skapa timmestrafik i pendlingstid.
  • Nya avgångar från Kungsör: 05.55, 07.02, 15.16, 16.16. 
  • Nya avgångar från Örebro: 05.00, 05.59, 08.04, 17.06, 18.07.
 • Två morgonavgångar och två kvällsavgångar går hela vägen till och från Arlanda och Uppsala på vardagar:
  • Från Arboga: 05.27 och 06.25
  • Från Uppsala: 16.05 och 17.05
 • Avgången från Stockholm vardagar 06.40 körs endast till Arboga, byte för resande till Örebro.
 • Avgången från Stockholm vardagar 17.29 körs endast till Eskilstuna och avgången från Stockholm 20.51 körs endast till Arboga.
 • På Svealandsbanan räcker inte de befintliga ”dubbeldäckarna” till för att bedriva alla avgångar varför trafiken kommer att köras med loktåg i avvaktan på MÄLABs nya tågfordon. På loktågen erbjuds för närvarande inte WiFi vilket innebär att eget 4G får användas istället.

Alla tidtabeller för buss och tåg >>