56

Linje 56 Tåg

Sala - Västerås - Eskilstuna - Norrköping- Linköping Välj annan linje

Linjekarta

Hållplatser

Läget i trafiken för linje 56

  • 25 augusti 13:00 — 20 oktober 20:00

    Beläggningsarbete på väg 250

    Förseningar kan uppstå på linje 56 på grund av beläggningsarbete i båda riktningar med lotsning på väg 250 mellan Hed och Färna. Arbetet beräknas pågå fr.o.m. 25 augusti t.o.m. ca 8 veckor framåt. Vi hoppas att våra resenärer har överseende med förseningarna som kan uppstå.