86

Linje 86

(Sala-) Västerfärnebo - Karbenning - Norberg Välj annan linje

Linjekarta

Hållplatser

Läget i trafiken för linje 86

  • 10 juli 07:00 — 30 september 16:00

    Ombyggnation Norbergs busstation

    Norbergs busstation kommer från måndagen den 10 juli att stängas av för ombyggnation. Arbetet beräknas pågå till hösten. Resenärer hänvisas under byggtiden till tillfälliga hållplatser på Myntplan.