Silverlinjen - Sala Stadstrafik

Ängshagen - Sala Resecentrum - Skuggan För att resa längs den streckade linjen måste du förbeställa taxi på telefon 020 - 31 20 30 senast 60 minuter före avresa. Välj annan linje

Linjekarta

Hållplatser

Läget i trafiken för linje Silverlinjen

  • 29 maj 06:00 — 14 juli 23:59

    Hållplats Kungsgatan och Fiskartorget avstängda

    Hållplats Kungsgatan och Fiskartorget i riktning mot Sala Resecentrum tillfälligt avstängda p.g.a. vägarbete. Detta påverkar linje 65, Silverlinjen och 848 (UL). Vid hållplats Fiskartorget hänvisas resenärer till tillfällig hållplats på motsatt sida. Körvägen i riktning från järnvägsstationen trafikeras som vanligt. Efter vägarbetets slut trafikeras ordinarie hållplatser igen, vilket kan bli tidigare eller senare än beräknat.

  • 22 mars 07:00 — 31 maj 16:00

    Hållplatserna Jakobsbergsgården och Jakobsberg avstängda

    Hållplatserna Jakobsbergsgården och Jakobsberg är avstängda. Resande hänvisas till hållplats Gruvvägen eller Jakobsbergsgatan på Gruvvägen.