Res med skolkort

Här hittar du information kring ditt resande om du har blivit beviljad skolskjuts i Fagersta, Norberg och Västerås. Om du undrar om skolskjuts i någon annan kommun så får du vända dig till kommunen.