Grundskola

Kollektivtrafikmyndigheten/VL ansvarar för grundskoleelevers skolskjuts i dessa kommuner: Västerås, Norberg, Fagersta. Tillhör du en annan kommun? Vänd dig direkt till din kommun för mer information.