Sala

Från den 1 april 2018 är det avgiftsfritt att åka buss inom Sala kommun. Det gäller all lokal landsbygdstrafik och stadstrafik. Detta är ett beslut från Sala kommun, som även finansierar satsningen.

Du kan åka avgiftsfritt på linjerna 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 86 (delvis), 461A, 461B, 464, Silverlinjen och sommarlinjen till Silvergruvan. Det gäller även all anropsstyrd trafik och kompletteringstrafik.

Obs! På linje 569 betalar du ordinarie pris.

Du behöver inte ha någon biljett eller resekort för att åka på de avgiftsfria linjerna.

Undantag/Villkor

  • Det är inte avgiftsfritt på regional busstrafik inom kommunen eller till/från kommunen vilket är linjerna 569 och 848 (UL). Om du vill åka inom kommunen på dessa linjer kostar det enligt ordinarie pris.
  • Du har inte rätt till förseningsersättning om du åker med den avgiftsfria busstrafiken.
  • Om du går på linje 86 i Sala kommun och ska åka till Norbergs kommun betalar du för sträckan i Norbergs kommun eftersom det inte är avgiftsfria bussresor i Norberg.

Läs frågor och svar om den avgiftsfria trafiken i Sala >>

Har du fler frågor?
Kontakta Medborgarkontoret i Sala:
0224 - 74 70 00, kommun.info@sala.se