Autogiro

Du som vill resa med pendlarkort eller länskort kan välja att betala med autogiro. Det blir både enklare och billigare. För varje 12-månadersperiod betalar du fullt pris de 10 första månaderna, och får därefter två månader utan kostnad.

Vilket kort passar dig?

Möjligheten att betala ditt Resekort med autogiro finns för produkterna pendlarkort och länskort. Autogiro kan endast tecknas för ålderskategori vuxen, inte ålderskategorierna senior eller skolungdom. Samtliga Resekort som betalas med autogiro gäller för obegränsat antal resor till dess att autogirot sägs upp.

  • Pendlarkortet

Pendlarkortet ger dig ett obegränsat resande på tåg och bussar inom en bestämd zon eller på en viss sträcka inom Västmanlands län.

  • Länskortet

Länskortet ger dig ett obegränsat resande på tåg och bussar inom hela Västmanlands län. Kortet gäller även till vissa orter utanför länsgränsen.

För mer information om kortens giltighet, är du välkommen att kontakta KundCenter VL på 0771-22 40 00. Vill du se vad ditt kort skulle kosta? Använd gärna Prisguiden som du hittar längst ner på sidan

Om du reser med tåg

Tänk på att du alltid ska visera Resekortet på perrongen före påstigning. Om en kontrollant kommer behöver du visa upp både Resekortet och biljetten från automaten.

Så här beställer du autogiro

Ladda ner och fyll i autogiroansökan här nedanför, och skicka den till oss. Portot är redan betalt. Ansökningsblanketten finns också att hämta hos våra KundCenter i Västerås. Kontrollera att ditt kontonummer stämmer och glöm inte att skriva under. Tänk på att vi behöver din beställning senast den 15:e i månaden innan du vill börja resa med kortet.

Hur funkar det?

Du väljer när kortet ska börja gälla

När du betalar via autogiro gäller ditt kort tills vidare, från och med den 1:a i den månad du väljer som startmånad. Ditt medgivande behöver vi ha senast den 15:e i månaden innan autogirot ska börja gälla. Ditt tecknade autogiro löper därefter automatiskt på tills du själv säger upp avtalet med VL.

Två månader på köpet varje 12-månadersperiod

Varje tolvmånadersperiod betalar du fullt månadspris för månaderna 1–10, och får sedan de två sista månaderna utan kostnad. I samband med varje ny tolvmånadersperiod justeras priset automatiskt enligt då gällande prislista. Det priset är du sedan garanterad för nästkommande tolv månader.

Tappa-bort-garanti

Om du tappar bort ditt kort erbjuder vi tappa-bort-garanti. Ring KundCenter VL på 0771-22 40 00 så spärrar vi ditt kort och skickar ett nytt. VL ersätter inga kostnader för resor du gör från att du tappat ditt Resekort tills att du får ditt nya.

Om du vill avsluta ditt autogiro 

Om du vill avsluta ditt autogiro måste vi ha in en skriftlig uppsägning. Den måste finnas hos oss senast den 15:e månaden före uppsägningen. Till exempel om du vill säga upp ditt kort från och med 1 januari måste vi ha din uppsägning senast den 15 december.

Du kan göra på två sätt:

  1. Maila in den ifyllda och scannade blanketten till kundcenter.vl@regionvastmanland.se. Skriv ”Uppsägning Autogiro” i ämnesraden.
  2. Du kan skicka in uppsägningsblanketten till: Region Västmanland, Kollektivtrafikförvaltningen, Svarspost 2062 11 00,
    728 00 Västerås. OBS! Porto är betalt och du behöver inget frimärke för att skicka in blanketten.

Uppsägning autogiro (Blankett, pdf, öppnas i nytt fönster, 193 kb) >>

Tänk på att du går miste om de två sista kostnadsfria månaderna, om du avslutar autogirot innan den tionde betalningen inom pågående 12-månadersperiod.

Prisguide

Här nedan kan du söka ditt pris. Du väljer startort eller zon, slutdestination och ålderskategori. Den visar alla våra produkter och priser som är giltiga i den zonen. Den visar även en karta var produkten är giltig.

Du har inte valt något än.