Konto- och köpvillkor

Nedan kan du läsa de villkor som gäller för Mina Sidor. När du registrerar dig måste du godkänna dessa villkor för att registreringen ska gå igenom.

Konto- och köpvillkor för Mina Sidor på vl.se

2018-05-23

Dessa villkor tillämpas för konto på Mina Sidor och köp av produkter och reskassa via Mina Sidor på www.vl.se.

Hantering av personuppgifter
Region Västmanland är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med registrering av konto på Mina Sidor samt vid beställning och betalning av VL-produkter via Mina Sidor på vl.se.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast behandlas av oss inom myndigheten och eventuellt av berörd entreprenör samt endast för ändamålet du ansöker om. Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och ändamålet med behandlingen. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också rätt att lämna in klagomål till datainspektionen.

De personuppgifter som du lämnar för dig, och i förkommande fall för annan resenär, såsom namn, adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress används för att kunna bekräfta ditt köp och genomföra försäljningen av produkter till dig via denna webbplats. All information om ditt köp såsom bank, kreditkortsnummer m.m. hanteras av vår betalväxel som är certifierad enligt PCI-DSS.

Du måste ha fyllt 18 år för att handla elektroniskt via Internet. Detta gäller även för köp av VL-produkter via Mina Sidor på vl.se.

 

Information, service och marknadsföring
VL kommer att använda personuppgifterna för att fullfölja kundrelationen och för att förbättra VL:s service och tjänster. VL kan komma att samköra kunddatabasen mot andra register inom VL och Landstinget Västmanland, samt mot folkbokföringsregistret för adressuppdatering.

VL vill kunna premiera lojaliteten hos de resenärer som valt att skapa ett konto på Mina Sidor. VL har rätt att använda dina uppgifter för att lämna relevant information om och marknadsföring av våra egna och särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster. Information som lämnats till VL kan därför även användas för att, genom direkt marknadsföring, lämna personliga erbjudanden och bättre service till dig som resenär och kontohavare på Mina Sidor på vl.se.

Säkerhet
VL upprätthåller tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter samt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Om du har önskemål om information eller att en uppgift rättas kan du kontakta VL på nedan angivna adress, e-post eller telefonnummer.

VL/Kollektivtrafikförvaltningen
Att: Mina Sidor
Ängsgärdsgatan 12
721 30 Västerås

KundCenter VL:
Telefon: 0771-22 40 00
E-post: kundcenter.vl@regionvastmanland.se
Organisationsnummer: SE 232100-0172

Betalning
För att kunna köpa och ladda produkter på ditt Resekort via Mina Sidor på vl.se behöver du tillgång till en dator, läsplatta eller smartphone med internetuppkoppling. Du kan betala dina produkter med kontokort (VISA eller MasterCard) eller med direktbetalning via anslutna banker. Vid betalning genom kontokort eller direktbetalning via bank länkas du vidare från kassan till en sida hos vår betalväxel, där du anger om du vill betala med kort eller via din bank och fyller i dina uppgifter. Din beställning skickas då via vår betalväxel till kortutgivaren eller banken.

Kortbetalning
För att kunna betala med kort behöver du ett kontokort med VISA eller MasterCard. Betalningen dras från ditt kortkonto/kontokredit på samma sätt som när du betalar med kortet i butik. Vår betalväxel är PCI-licensierad och följer den sekretess och säkerhet som bankerna och kortgivarna kräver för denna licensering. Enbart kort utgivna i de nordiska länderna kan användas.

Direktbetalning
De banker som VL erbjuder direktbetalning via kan variera över tid och information om aktuella banker lämnas på Mina Sidor.

Direktbetalning innebär att du länkas vidare till din bank från betalsidan. Du loggar in på banken och signerar på samma sätt som när du betalar dina räkningar via internet. När du signerat din betalning dras beloppet direkt från ditt konto och du länkas tillbaka till oss. Tänk på att pengarna dras vid det tillfälle som du gör köpet även om den produkt du köpt ska börjar gälla vid ett senare tillfälle.

Mina Sidor är öppet dygnet runt, men din banks öppettider kan vara begränsade under nattetid och det är de tiderna som styr om du kan göra ditt köp.

Mer information om direktbetalning kan du få från din bank.

Priser
Priserna på våra produkter anges i svenska kronor och inkluderar moms och frakt, om inget annat anges. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna på Mina Sidor utan föregående avisering.

Leveranstid
Den köpta produkten laddas på ditt Resekort och finns tillgänglig att hämta upp i en biljettmaskin på våra bussar eller tågperrong inom 10 minuter efter att köpet genomförts. Observera att du inte kan hämta produkten hos tågvärdarna ombord på tåget.

Bekräftelse
Så snart betalningen har godkänts visas en bekräftelse på din skärm om att köpet är genomfört. Ett bekräftelsemejl med bifogat kvitto skickas till den e-postadress som du har registrerat på ditt Mina Sidor-konto. För enkelbiljett gäller att bekräftelsen skickas till den e-postadress som du har angett vid köpet. Enkelbiljetten finns på det bifogade kvittot.

Du kan även se köpet i din biljetthistorik på Mina Sidor. Under respektive Resekort syns dessutom det som är laddat på kortet.

Om du skulle få fel produkt laddad på Resekortet eller om produkten inte laddas på ditt Resekort trots att 15 minuter har gått sedan köpet, ber vi dig att ta kontakt med oss på telefon 0771–22 40 00, kuncenter.vl@ltv.se eller på adress:

VL/Kollektivtrafikförvaltningen
Att: Mina Sidor
Ängsgärdsgatan 12
721 30 Västerås

Ångerrätt
Lagstadgad ångerrätt, enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter av personer varför köp av produkter, reskassa eller enkelbiljetter på Mina Sidor inte medför någon generell ångerrätt. Däremot tillåts återköp i enlighet med VL:s allmänna köp- och resevillkor som du hittar på vl.se

Registrera flera Resekort på ett och samma Mina Sidor-konto
På Mina Sidor kan du registrera flera Resekort på samma konto. Du kan även döpa korten för att hålla isär dem. För att registrera Resekort på Mina Sidor behöver du tillgång till både kortnummer och kod som finns på baksidan av ditt Resekort.

Genom att registrera korten på Mina Sidor kan du alltså samla och hålla koll på flera kort på ett och samma ställe. Det underlättar till exempel om ni är en familj med många kort att hålla reda på, men även om du själv använder flera olika kort.

Gemensam reskassa
När du har registrerat ett resekort på Mina Sidor kan du välja att koppla andra Resekort till det, så att korten får gemensam reskassa. Det innebär att både huvudkortet med den gemensamma reskassan och det/de Resekort du kopplar till det använder en och samma reskassa. 

Genom att koppla ett eller flera Resekort till kortet med gemensam reskassa accepterar du alltså att alla sammankopplade kort använder den gemensamma reskassan. 

Så länge ett Resekort är kopplat till en gemensam reskassa är kortet låst till att använda bara den reskassan. Om du laddar reskassa direkt på ett kopplat kort kommer du åt den först om du kopplar ifrån det från den gemensamma reskassan. Det kan du göra när som helst via ditt Mina Sidor-konto.

Tappa-bort-garanti
Alla Resekort som är registrerade på Mina Sidor omfattas automatiskt av vår Tappa-bort-garanti. Det innebär att du får ett nytt Resekort om du blir av med det och har spärrat det på Mina Sidor. Första och andra gången du förlorar ditt kort ersätter vi kortet utan kostnad, därefter får du betala aktuell kostnad för att få ett nytt kort.

VL ersätter inte tomma Resekort som är registrerade på Mina Sidor.

För att använda Tappa-bort-garantin loggar du in på Mina Sidor och spärrar det kort som du har förlorat. Du får då ett nytt kort hemskickat inom några dagar laddat med de VL-produkter som fanns på kortet vid den tidpunkt när det spärrades. Du måste själv registrera det nya Resekortet på Mina Sidor för att även det ska omfattas av Tappa-bort-garantin.

Villkorsändring
VL äger rätt att utan att be om godkännande från registrerad kund på Mina Sidor ändra dessa Konto- och köpvillkor för Mina Sidor på vl.se. Förändringar i villkoren kommuniceras på Mina Sidor på vl.se och träder i kraft en (1) månad efter avisering på hemsidan.

Giltighetstid
Konto på Mina Sidor gäller tills vidare och kan av endera parten sägas upp till omedelbart upphörande. Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna i ett kundregister när ett kundförhållande har upphört. Uppgifterna om kontot kan dock behöva sparas för annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål.

Om inloggning på ett Mina Sidor-konto inte har skett under de senaste 36 månaderna betraktar VL det som att kundförhållandet har upphört, och har därför rätt att avregistrera kontot.

Avregistrering av ett Mina sidor-konto innebär dock inte att de Resekort som var registrerade på kontot blir obrukbara, utan endast att de avregistreras från Mina Sidor med tillhörande tjänster. Om flera Resekort är kopplade till en gemensam reskassa när ett Mina Sidor-konto avregistreras kopplas korten automatiskt isär och reskassan kan då bara användas av det Resekort där den finns laddad.

Inloggningsuppgifter och ändring av personliga uppgifter på Mina Sidor
Inloggningsuppgifter till Mina Sidor är personliga och får inte lämnas ut till obehörig. Som kontohavare på Mina Sidor kan du när som helst ändra dina personliga uppgifter på ditt Mina Sidor-konto. Det gör du genom att logga in på ditt Mina Sidor-konto på www.vl.se.

Biljetthistorik
Genom att ansluta ditt Resekort till ett konto på Mina Sidor får du automatisk tjänsten biljetthistorik. Där kan du se vad du har köpt på Mina Sidor och vad du har laddat på dina registrerade Resekort. Denna tjänst går varken att välja bort eller avaktivera.

Genom att registrera flera Resekort på ett och samma konto på Mina Sidor godkänner du även att kontohavaren får tillgång till aktuell biljetthistorik för vart och ett av de registrerade Resekorten.

Tillåtna belopp för reskassa
Minsta belopp som, vid varje enskilt köptillfälle, kan laddas på reskassan via Mina Sidor är 100 kronor. Maxbeloppet per köptillfälle är 4000 kronor. Beloppet 4000 kronor är också maxgränsen för vad du totalt kan ha i reskassa på ett Resekort.

Missbruk
VL kan komma att stänga av personen från vidare användning av Mina Sidor om tjänsten missbrukas.

Avtal

Registrering av konto på Mina Sidor

När du registrerar ett konto på Mina Sidor godkänner du samtidigt:

  •  ovanstående Konto- och köpvillkor för Mina Sidor på vl.se

Köp av produkter via Mina Sidor på vl.se

Om du genomför ett köp på Mina Sidor godkänner du samtidigt:

  •  att VL/Kollektivtrafikförvaltningen registrerar uppgifterna du lämnar i formuläret för att kunna genomföra köpet

För mer information om försäljning över nätet:

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (länk till www.riksdagen.se)