Prisguiden

Här hittar du vad din resa/produkt kostar. Du kan även se priset när du söker din resa i reseplaneraren.

Välj först varifrån du vill åka och vart du ska. Målet väljs automatiskt om du väljer en tätortszon. Välj sedan ålderskategori och tryck på "Visa", så ser du priset på alla produkter som du kan köpa, och en karta som visar var produkterna gäller.

Från och med den 1 april 2018 så är det avgiftsfritt att resa inom Sala kommun och Fagersta kommun. Du kan läsa mer om vad som gäller här: https://www.vl.se/biljetter/avgiftsfritt/. Priserna för dessa kommuner är nu ändrade i prisguiden.

Om man reser med våra regionala 500-linjer inom kommunen kostar det som vanligt men vi har tyvärr ingen möjlighet att visa det.

Om du vill veta vad det kostar idag eller vad resan på 500-linjen kostar inom kommunen så kan du kontakta vår kundservice på 0771-22 40 00.

Du har inte valt något än.

Välkommen ombord – så reser du med VL

Vill du veta hur du söker din resa, köper biljett och vad som gäller under resan? Ta gärna hjälp av vår guide Välkommen ombord som berättar hur du reser i Västmanland.

Välkommen ombord finns både som broschyr och film:

Filmen finns även tillgänglig med undertexter och teckenspråkstolkning:

Välkommen ombord finns dessutom översatt till sju andra språk, både som broschyr och film. Länkar till alla tillgängliga språk finns under Other languages här på vl.se, i den svarta menyn längst upp till höger.