Det här gör vi

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tillsammans med resenärerna har vi ett gemensamt ansvar att minska smittspridningen av covid-19.

Vår annorlunda vardag fortsätter

Hösten är här och vintern närmar sig. Tyvärr behöver vi leva i en annorlunda vardag ett tag till, vilket innebär att vi alla måste fortsätta att hjälpas åt för att minska smittspridningen. Det gäller även dig.

Folkhälsomyndighetens tydliga rekommendationer om att hålla avstånd till varandra måste vi även eftersträva ombord på bussarna och på hållplatserna. Vårt tips till dig som måste resa är att undvika rusningstid eller vänta på nästa buss om det börjar bli fullt ombord.

Det viktigaste är att vi alla hjälps åt att skapa en säker kollektivtrafik!

Alla bussar rullar

För att undvika trängsel behöver vi minska trycket i kollektivtrafiken. Detta är en utmaning som i stort sett alla kollektivtrafikbolag i Sverige brottas med.

Vi kör med hela vår trafikkapacitet för att erbjuda så många alternativ som möjligt för er resenärer. Vi uppmanar även att endast resa med oss om inget annat alternativ finns. Det finns stora risker för att trängsel ska uppstå på vissa linjer under vissa tider. I landsbygdstrafiken där bussarna inte går lika ofta och resorna är lite längre än i stadstrafiken blir det såklart mer kännbart.

Vi har bussvärdar vid knutpunkter där många resenärer befinner sig. Bussvärdarna guidar, stöttar och kan hjälpa dig som har frågor.

Vi bevakar hela tiden trafiken och har beredskap för att omfördela bussar på de linjer där många reser, framför allt i landsbygdstrafiken. Det kan innebära att linjer med få resenärer kan bli sena eller tillfälligt indragna vilket inte kommer att synas i reseplaneraren.

Res bara med kollektivtrafiken om du måste

Covid-19 ökar i Västmanland och vi måste alla hjälpas åt att minska smittspridningen. Res bara med kollektivtrafiken om du måste. Tack för att du hjälper till!