Det här gör VL

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tillsammans med resenärerna har vi ett gemensamt ansvar att minska smittspridningen. Vi uppmanar till att endast resa med oss om man måste. För de som måste resa så försöker vi minska risken för trängsel.

Vår annorlunda vardag fortsätter

Vi hade nog alla hoppats på att livet skulle återgå till det något mer normala efter sommaren. Tyvärr behöver vi leva i en annorlunda vardag ett tag till. Det innebär att vi alla måste fortsätta att hjälpas åt för att minska smittspridningen.
  
Folkhälsomyndighetens tydliga rekommendationer om att hålla avstånd till varandra måste vi även eftersträva ombord på bussarna. Om vi undviker trängsel så kan de som verkligen behöver resa med oss, göra det på ett sätt som går i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det viktigaste är att vi alla hjälps åt att skapa en säker kollektivtrafik!

Alla bussar rullar

För att undvika trängsel behöver vi minska trycket i kollektivtrafiken. Detta är en utmaning som i stort sett alla kollektivtrafikbolag i Sverige brottas med.

Vi kör med hela vår trafikkapacitet för att erbjuda så många alternativ som möjligt för er resenärer. Vi uppmanar att endast resa med oss om inget annat alternativ finns. Det finns stora risker för att trängsel ska uppstå på vissa linjer under vissa tider. I landsbygdstrafiken där bussarna inte går lika ofta och resorna är lite längre än i stadstrafiken blir det mer kännbart.

Vi har bussvärdar vid knutpunkter där många resenärer befinner sig. Bussvärdarna guidar, stöttar och kan hjälpa resenärer som har frågor.

Vi bevakar hela tiden trafiken och har beredskap för att omfördela bussar på de linjer där många reser, framför allt i landsbygdstrafiken. Det kan innebära att linjer med få resenärer kan bli sena eller tillfälligt indragna vilket inte syns i reseplaneraren.