Reklam

Bussreklam - När du vill att ditt varumärke ska synas på och i bussarna. VL ansvarar och säljer all reklam på bussarna i Västmanland.

Produkt- och prislista (ny sida öppnas i hela fönstret) >>

Allmänna villkor (ny sida öppnas i hela fönstret) >>

Kontakta reklam (ny sida öppnas i hela fönstret) >>

Syns där din målgrupp rör sig och när de är mottagliga

Kollektivtrafiken är en del i utvecklingen av det nya Västerås som växer fram och genom att synas på bussarna syns ni hos er målgrupp oavsett var och när de är ute i trafiken. Numera går bussarna i Västerås både oftare och längre tid på dygnet i och med införandet fler turer och nya linjesträckningar. Alla bussar som går i stadstrafik i Västerås passerar citykärnan på sin tur vilket gör att alla som rör sig i city kommer nås av ert budskap. En bussreklam går inte att bläddra förbi och bakom varje buss ligger oftast en bil. 

På bussarna i länet

Vi har annonsplatser i alla VL:s egna bussar som trafikerar linjer i länet. Vill ni synas på bussarna går det bra att köpa plats på bussarna som utgår från vår Köpingsdepå, dessa bussar trafikerar Kungsör, Arboga och Köpingsområdet och till och från Västerås. Även Saladepån har plats för reklam på utsidan, dessa bussar trafikerar Salaområdet inklusive turer till och från Västerås.

Fagerstadepån har i dagsläget inte plats för någon reklam på bussarna men i och med att Vafab:s biogasstation kommer invigas under 2015 kommer VL succesivt införa bussar med plats för reklam på utsidan. Dessa bussar kommer trafikera de norra länsdelarna.

Ett rörligt men fast media

För att öka värdet för dig som annonserar har vi infört nya annonsplatser bakpå våra bussar där du syns högre upp vilket innebär att fler ser ditt budskap och att den blir mindre påverkad av smuts som normalt stänker upp på traditionella annonsplatser på bussar.