Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om köp av reklamutrymme på och i bussar och våra väderskydd/busskurer utanför Västerås tätort.