Datum

Byte av flexskyltar i Västerås på grund av nytt flextrafiksystem

Vi planerar för ett helt nytt flextrafiksystem i Västerås som beräknas komma i slutet på mars 2022. Den nya flextrafiken blir en del av den allmänna kollektivtrafiken och öppnas upp för alla resenärer. Redan nu påbörjas arbetet med flexhållplatserna.Vi har tagit hänsyn till viktiga målpunkter som matbutiker, äldreboenden och vårdcentraler. Områden som inte trafikeras av nya linje 14 får istället en förbättrad flextrafik.
 
Med en mer strukturerad anropsstyrd flextrafik kan vi öka effektiviteten, resandet och kvaliteten i trafiken. 
 
Trafikområdena överlappar varandra i centrum för att göra det enkelt att byta buss inom Flextrafiken eller till övriga busslinjer. 
 
Flextrafiken kommer att delas in i tre zoner:
  • Flextrafiken 91, västra Västerås
  • Flextrafiken 92, norra Västerås
  • Flextrafiken 93, östra Västerås
De flesta nuvarande flexhållplatserna kommer att behålla samma placering och nummer som idag, medan vissa tillkommer och vissa tas bort.
 
För ett resurseffektivt hållplatsarbete påbörjar vi redan nu bytet av skyltarna på flexhållplatserna som blir kvar. Hållplatserna kommer att behålla samma nummer men skylten kommer att bli vit istället för dagens gula. 
 
Mer information om den nya Flextrafiken kommer när trafikstarten närmar sig.