Datum

Förseningar kan uppstå i busstrafiken i centrala Västerås den 9 mars 2023

Torsdagen den 9 mars besöker kungaparet Västerås, som en del av 50-årsjubileumet för H.M. Konungen. Besöket innebär att det kan uppstå några minuters förseningar i busstrafiken i centrala Västerås.I samband med kungaparets besök kan det uppstå några minuters förseningar i busstrafiken i centrala Västerås. Det gäller från klockan 09.30 till klockan 16.00 torsdagen den 9 mars 2023.

Det är området innanför de röda, streckade linjerna på kartan nedan som kan påverkas av besöket.

Karta över område som kan påverkas av kungaparets besök i Västerås den 9 mars 2023.

Så påverkas busstrafiken

Linjer som kan påverkas av besöket:

 • 1–15
 • 21 – 32
 • 111A
 • 114A
 • 511
 • 514
 • 515
 • 569

I och med att besöket är en pågående händelse kan saker förändras snabbt. Håll dig uppdaterad och se aktuella störningar i trafiken på sidan Trafikinformation. 

Flextrafiken

I samband med besöket kan även flexhållplatserna i centrala Västerås påverkas. Det innebär att det kan uppstå förseningar mellan klockan 09.30 och 16.00 den 9 mars 2023.

Flexhållplatser som kan påverkas av besöket:

 • 1206 Apoteket Hjorten, Stora gatan 36
 • 1209 Busstation/Centralstation, Södra Ringvägen 1
 • 1210 Konserthuset, Kopparbergsvägen 3
 • 8701 Stadshuset, Fiskartorget 1

Kungaparets jubileumsbesök i Västerås

H.M. Konungen firar 50 år på tronen. I samband med det reser kungaparet till alla län i Sverige. Den 9 mars är det dags för Västmanland och Västerås att ta emot kungaparet. Läs mer om besöket på länsstyrelsen i Västmanlands webb.