Datum

Linje 1 får ny körväg vid sjukhuset

Från och med den 12 december får linje 1 en ny körväg förbi sjukhuset i Västerås. I samband med bygget av ett nytt akutsjukhus får området en ny bussgata som passerar sjukhuset via Utmarksgatan och norra Adelsögatan.Den nya bussgatan innebär att hållplats Sjukhuset flyttas till Utmarksgatan och hållplats Adelsögatan flyttas cirka 200 meter till en annan plats på samma gata. De nya hållplatserna behåller namnen och börjar trafikeras den 12 december.

Tidtabellen för linje 1 kommer inte att påverkas av den nya färdvägen, eftersom restiden är densamma.

Nya linje 14, som startar den 12 december, kommer också att trafikera den nya bussgatan.

Flytt av hållplatser påbörjad

Arbetet med att flytta hållplatserna har påbörjats, vilket innebär att resenärer kommer att vara utan väderskydd under en period.

Nuvarande hållplatser på linje 1 trafikeras som vanligt till och med den 11 december.

Bakgrund

Region Västmanland planerar för ett nytt akutsjukhus i Västerås med byggstart 2022. I och med bygget av det nya akutsjukhuset kommer södra delen av Adelsögatan att stängas av. Bygget väntas ta flera år. För att kunna ha en god tillgänglighet till kollektivtrafik vid sjukhuset har en ny bussgata byggts med god framkomlighet för busstrafiken.

Här kan du läsa mer om det nya akutsjukhuset:

Akutsjukhuset Västerås - Region Västmanland (regionvastmanland.se)