Datum

Mälartåg ställer in avgångar på sträckan Sala – Eskilstuna

Mellan den 13 och 28 januari ställer Mälartåg in ett antal avgångar, bland annat på sträckan Sala – Västerås – Kolbäck – Kvicksund – Eskilstuna. Det beror på ökad sjukfrånvaro bland förarna.På grund av förhöjd sjukfrånvaro kopplad till den ökade smittspridningen av covid-19 ställer Mälartåg in ett antal avgångar, bland annat på sträckan Sala – Västerås – Eskilstuna. I princip innebär det att tågtrafiken då kommer gå en gång istället för två gånger per timme.

På sträckan Sala – Västerås kommer inställda avgångar att ersättas med buss.

Du kan läsa mer på Mälartågs webbplats: www.malartag.se