Datum

Nya flextrafiken i Västerås blir tillgänglig för alla

Den 31 mars 2022 ersätts Flexlinjen i Västerås med ett nytt trafiksystem, som har samlingsnamnet flextrafiken. Den nya flextrafiken blir en del av den allmänna kollektivtrafiken och är ett komplement till stadsbussarna i Västerås.Det innebär bland annat att flextrafiken körs inom tre områden, får samma biljetter som den allmänna kollektivtrafiken och blir tillgänglig för alla.  

Bussarna som kör flextrafiken är mindre än stadsbussarna.

Den nya flextrafiken riktar sig till dig som är i behov av korta gångavstånd, extra hjälp vid på- och avstigning och ett lugnare tempo, men alla som vill kan resa med den. Precis som med Flexlinjen behöver du boka din resa via vår beställningscentral. I samband med din bokning får du en tid för upphämtning vid den flexhållplats som du anger.

En del kommer att fungera precis som det gjort med Flexlinjen, men det blir också en del förändringar när den nya flextrafiken införs. Syftet med förändringarna är att förenkla och förbättra trafiken för våra resenärer. Genom förändringarna blir det bättre struktur på den anropsstyrda flextrafiken, något som ökar effektiviteten, resandet och kvaliteten i trafiken. Tanken är också att den nya flextrafiken och linje 14, som började gälla den 12 december 2021, ska komplettera varandra.

Tre områden

Den nya flextrafiken i Västerås körs inom tre områden; väster, norr och öster. Bussarna som kör inom ett område får också ett linjenummer:

  • Linje 91 kör inom område väster
  • Linje 92 kör inom område norr
  • Linje 93 kör inom område öster

Bytespunkt i centrum

För att resa mellan de olika områdena behöver du byta linje. Det kan du göra på Fiskartorget i centrala Västerås, som kommer att bli bytespunkt för flextrafiken. Linje 91, 92 och 93 kommer att ha samma avgångstider från Fiskartorget, för smidiga byten mellan linjerna.

Nya flexhållplatsskyltar

Den nya flextrafiken får nya flexhållplatsskyltar som är vita istället för gula. Skyltarna innehåller också hållplatsnummer och linjenummer.

Kollage: flexhållplatsskylt för Flexlinjen och flexhållplatsskylt för den nya flextrafiken.

Till vänster: utseende nuvarande flexskylt. Till höger: utseende ny flexskylt.

De flesta nuvarande flexhållplatserna kommer att behålla samma placering och nummer som idag, medan vissa tillkommer och vissa tas bort. När urvalet av hållplatser gjorts har vi tagit hänsyn till viktiga målpunkter som matbutiker, äldreboenden och vårdcentraler, samt vilka hållplatser som använts mest av våra resenärer. 

Kraven för att få resa tas bort

För att resa med dagens Flexlinje behöver du vara folkbokförd i Västerås kommun och uppfylla något av dessa krav: 

  • ha fyllt 65 år
  • ha färdtjänsttillstånd i Västerås
  • ha hel sjukersättning

I samband med att den nya flextrafiken börjar gälla kommer dessa krav att tas bort och flextrafiken blir   tillgänglig för alla. Det innebär att du inte längre behöver ansöka om särskilt tillstånd för att resa med flextrafiken – alla som bokat en resa och har en giltig VL-biljett kan resa med den nya flextrafiken.

Samma biljetter som i den allmänna kollektivtrafiken

När Flexlinjen ersätts med den nya flextrafiken gäller samma biljetter och priser som används i övriga kollektivtrafiken. På så sätt kan du enkelt växla mellan att resa med flextrafiken och stadsbussarna i Västerås.

Du behöver ha en giltig biljett innan din avresa. Bussarna som kör flextrafiken kommer att utrustas med biljettläsare, så att du kan blippa biljetten ombord.

Biljetterna går att köpa i VL-appen, via Mina sidor på vl.se, hos vårt kundcenter på Resecentrum eller hos något av våra ombud. 

Bakgrund

År 2019 fick Kollektivtrafikförvaltningen i uppdrag av Västerås stad att göra en översyn av linjerna 11, 12, 13 och Flexlinjen. I uppdraget ingick också att effektivisera trafiken och minska kostnaderna. Kollektivtrafikförvaltningen gjorde en utredning om en ny trafiklösning som innebar ett nytt trafikkoncept för Flexlinjen, en ny linje (14) istället för linjerna 11-13, samt nya linjer till Gäddeholm (linje 25) och Öster Mälarstrand (linje 15).

Den 19 januari 2021 beslutade tekniska nämnden i Västerås stad att den nya trafiklösningen skulle införas. Med de nya linjerna och med Flextrafiken som ett komplement till stadsbussarna erbjuds Västerås invånare ett brett utbud av kollektivtrafik för de flestas behov.

Du hittar kartor och mer information om den nya flextrafiken här:

Flextrafiken i Västerås