Datum

Ökad smittspridning kan påverka kollektivtrafiken

Den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället kan inom kort påverka även kollektivtrafiken i Västmanland. Frånvaron bland både förare och övrig personal är hög och det finns risk att det blir värre i takt med att smittan ökar.Vid för hög frånvaro kommer vi inte kunna köra all busstrafik som vanligt. Om så sker kommer trafiken att behöva ändras och generellt sett kommer det då bli färre avgångar på linjer som har täta turer.

Läget kan ändras och nya beslut kan komma med kort varsel. Håll dig uppdaterad om det senaste här på vl.se.