Datum

Så kör bussarna under Västerås Cityfestival

Västerås Cityfestival pågår från den 30 juni till den 2 juli, men delar av festivalområdet stängs av för trafik redan från och med måndag den 27 juni till och med söndag den 3 juli.Det innebär att stadsbussarna i centrala Västerås påverkas under delar av veckan, medan flextrafiken påverkas något längre.

Stadsbussarna i Västerås påverkas 29 juni–3 juli

Hållplatserna Källgatan och Stora Gatan i centrala Västerås stängs av tillfälligt i båda riktningarna i samband med Västerås Cityfestival. Det innebär att busslinjerna 1, 3, 4 och 14 tillfälligt leds om via Cityringen (Södra Ringvägen och Västra Ringvägen).

Busslinjerna 2, 5, 6, och 21 har sedan tidigare letts om via Cityringen, eftersom hållplatserna Rudbecksgatan och Smedjegatan varit avstängda på grund av vägarbete på Vasagatan. Linjerna fortsätter att köra via Cityringen även under Västerås Cityfestival.

Kartan nedan visar omledningen av busslinje 1–6, 14 och 21 i samband med Västerås Cityfestival.

Byt buss vid Västerås Central

Om du vill resa till eller från centrala Västerås med någon av de berörda busslinjerna kan du resa till eller från hållplats Västerås Central eller någon av hållplatserna längs Cityringen. Om du vill byta mellan busslinjer gör du det enklast på Västerås Central.

Den tillfälliga omledningen kan göra att restiderna blir något längre.  

Den 4 juli stannar linje 1-6, 14 och 21 vid sina ordinarie hållplatser i city igen.

Flextrafiken i Västerås påverkas från 27 juni–5 juli

Även flextrafiken påverkas av Västerås Cityfestival. Eftersom festivalområdet omfattar Fiskartorget i Västerås kommer bytespunkten för flextrafiken (8701 Stadshuset) att flyttas tillfälligt.

Från och med den 27 juni till och med den 5 juli får flextrafiken en tillfällig bytespunkt på Södra Ringvägen intill Vasaparken.

I och med att festivalområdet sträcker sig över stora delar av centrala Västerås kommer även flexhållplats 1206 Apoteket Hjorten att stängas av under perioden 27 juni–5 juli.

Den 6 juli kör flextrafiken som vanligt igen och bytespunkten för flextrafiken återgår till Fiskartorget.

Kartan nedan visar ordinarie och tillfällig bytespunkt för flextrafiken i samband med Västerås Cityfestival.