Tillgänglighetsdeklaration

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020. Uppdaterad senast 18 november 2020.

Bristande tillgänglighet utifrån EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

 

vl.se

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa ikoner och bilder saknar lämplig bildtext och försvårar därför förståelsen för innehållet för användare med nedsatt/utan synförmåga.
 • Vissa formulär och menyer skapar en ologisk följd av val för besökare med nedsatt/utan synförmåga. 
 • På vissa platser på webbplatsen är tabordningen av en ologisk natur vilket gör att användaren kan bli förvirrad eller inte tar sig dit den önskade. 
 • Vissa länkar beskriver inte fullt ut ändamålet. Detta kan skapa förvirring hos användare och omöjliggöra att de finner det de söker. 
 • Vissa formulär innehåller bristande rubriker och etiketter som kan försvåra användandet av dessa för användare. 
 • Språkförändringar förmedlas inte via skärmläsare. Detta kan skapa förvirring för användaren som inte kan ta till sig informationen eller förstå att denna är på annat språk 
 • I vissa formulär används ett datumformat med bindestreck som kan försvåra inmatningen för användare som normalt är vana att skriva hela datumet. En användare med skärmläsare har större svårigheter att uppfatta formatet innan den börjar skriva. 
 • Vissa fältetiketter försvinner när användaren börjar skriva vilket gör att användaren inte kan tillgodose sig informationen när den väl har börjat skriva i ett fält. 
 • Vissa felmeddelanden är otillräckliga/otydliga vilket gör att användaren har svårt att utvärdera vilket sätt de ska gå vidare på. 
 • Vissa områden på hemsidan går in i varandra och kan skapa en förvirring vid navigering eller möjligheten att skapa sig ett sammanhang på sidan vid navigering med skärmläsare och tangentbord. 
 • Vissa formulär är iframeade från underleverantör och har otillräcklig beskrivning för att användare med synnedsättning ska kunna tillgodose sig formuläret. 
 • Vissa formulär ger i dagsläget bristande information till webbläsaren vilket gör att användare behöver skriva informationen fullt ut och inte får stöd av autocompletefunktioner eller autofill ifrån webbläsaren. 

 

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa ikoner och bilder saknar lämplig bildtext och försvårar därför förståelsen för innehållet för användare med nedsatt/utan synförmåga.
 • Vissa formulär ger i dagsläget bristande information till webbläsaren vilket gör att användare behöver skriva informationen fullt ut och inte får stöd av autocompletefunktioner eller autofill ifrån webbläsaren. 
 • Kontrastkravet på Cookiestext och vissa formulär är för lågt. Detta gör att användare med nedsatt syn/nedsatt färgseende kan ha svårt att uppfatta informationen. 
 • Innehåll som poppar upp är ej beständigt om användaren rör på musen. Detta gör att användaren kan ha svårt att ta till sig informationen då den är flyktig och stängs vid rörelse. 
 • På vissa platser på webbplatsen är tabordningen av en ologisk natur vilket gör att användaren kan bli förvirrad eller inte tar sig dit den önskade. 
 • Vissa länkar beskriver inte fullt ut ändamålet. Detta kan skapa förvirring hos användare och omöjliggöra att de finner det de söker. 
 • Vissa formulär innehåller bristande rubriker och etiketter som kan försvåra användandet av dessa för användare. 
 • Markeringen av aktivt element/fält har bristande kontrast mot bakgrund i meny. Detta kan göra att användare inte uppfattar det aktiva elementet och därför får svårigheter att navigera. 
 • I vissa formulär används ett datumformat med bindestreck som kan försvåra inmatningen för användare som normalt är vana att skriva hela datumet. En användare med skärmläsare har större svårigheter att uppfatta formatet innan den börjar skriva. 
 • Vissa fältetiketter försvinner när användaren börjar skriva vilket gör att användaren inte kan tillgodose sig informationen när den väl har börjat skriva i ett fält. 
 • Vissa felmeddelanden är otillräckliga/otydliga vilket gör att användaren har svårt att utvärdera vilket sätt de ska gå vidare på. 
 • Vissa formulär är iframeade från underleverantör och har otillräcklig beskrivning för att användare med synnedsättning ska kunna tillgodose sig formuläret. 

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Kontrastkravet på Cookiestext och vissa formulär är för lågt. Detta gör att användare med nedsatt syn/nedsatt färgseende kan ha svårt att uppfatta informationen. 

 

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • På vissa platser på webbplatsen är tabordningen av en ologisk natur vilket gör att användaren kan bli förvirrad eller inte tar sig dit den önskade. 
 • En funktion är implementerad för att användaren ska kunna hoppa över avsnitt men denna är implementerad för skärmläsare och har inget visuellt element. Detta gör att användare kan behöva tabba sig igenom eller behöva skrolla sig förbi innehåll som inte är av intresse. 
 • Vissa länkar beskriver inte fullt ut ändamålet. Detta kan skapa förvirring hos användare och omöjliggöra att de finner det de söker. 
 • Vissa formulär innehåller bristande rubriker och etiketter som kan försvåra användandet av dessa för användare. 
 • Markeringen av aktivt element/fält har bristande konstrast mot bakgrund i meny. Detta kan göra att användare inte uppfattar det aktiva elementet och därför får svårigheter att navigera. 
 • Texter på elementen och de maskininlästa etiketterna synergerar inte fullt ut. Detta kan skapa förvirring för användare som navigerar med hjälp av tangentbordet eller skärmläsare. 

 

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Texter på elementen och de maskininlästa etiketterna synergerar inte fullt ut. Detta kan skapa förvirring för användare som navigerar med hjälp av tangentbordet eller skärmläsare. 

 

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Innehålls som poppar upp är ej beständigt om användaren rör på musen. Detta gör att användaren kan ha svårt att ta till sig informationen då den är flyktig och stängs vid rörelse. 
 • En funktion är implementerad för att användaren ska kunna hoppa över avsnitt men denna är implementerad för skärmläsare och har inget visuellt element. Detta gör att användare kan behöva tabba sig igenom eller behöva skrolla sig förbi innehåll som inte är av intresse. 
 • Vissa länkar beskriver inte fullt ut ändamålet. Detta kan skapa förvirring hos användare och omöjliggöra att de finner det de söker. 
 • Vissa formulär innehåller bristande rubriker och etiketter som kan försvåra användandet av dessa för användare. 
 • Markeringen av aktivt element/fält har bristande konstrast mot bakgrund i meny. Detta kan göra att användare inte uppfattar det aktiva elementet och därför får svårigheter att navigera. 
 • Vissa fältetiketter försvinner när användaren börjar skriva vilket gör att användaren inte kan tillgodose sig informationen när den väl har börjat skriva i ett fält. 
 • Vissa felmeddelanden är otillräckliga/otydliga vilket gör att användaren har svårt att utvärdera vilket sätt de ska gå vidare på. 

Om ni hittar något som inte är tillgängligt är ni välkomna att anmäla det till oss.

Om man inte får svar eller att vi inte åtgärdar det som ni har anmält så kan an göra en anmälan till DIGG. 

Kontakta oss

Har du en synpunkt eller fråga? Kontakta oss gärna via vårt formulär.