Välkommen ombord

Vill du veta hur du söker din resa, köper biljett och vad som gäller under resan? Ta gärna hjälp av vår guide Välkommen ombord som berättar hur du reser i Västmanland.

Välkommen ombord finns både som broschyr och film. Filmen finns även tillgänglig med undertexter och teckenspråkstolkning.

Välkommen ombord finns dessutom översatt till sju andra språk, både som broschyr och film. Länkar till alla tillgängliga språk finns under Other languages här på vl.se.