Tyck till om VL

Vi bryr oss om vad du tycker! Din synpunkt är viktig för oss! Här kan du skicka in din synpunkt digitalt till oss.

Börja med att välja vilken kategori din synpunkt gäller, sedan fyller du i formuläret och klickar på skicka! 

Om du har fler olika synpunkter skicka gärna varje synpunkt för sig så kommer det fortare till rätt person och du får snabbare svar.

 

* = Obligatoriska