Det här är VL

Vi på VL jobbar varje dag för att våra resenärer ska kunna åka med en lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik.

Varje dag görs ungefär 38 000 resor i hela Västmanland med tåg eller buss. Det är viktigt att resan är bussig både för för plånboken, miljön och för dig som väljer att åka med oss.

Kollektivtrafik är en viktig funktion i samhället som gör att du kan bo, studera eller arbeta var du vill. VL:s verksamhet är därför finansierad av både biljettintäkter och skattemedel. Ju fler som åker kollektivt, desto bättre är det också för vår miljö.

Region Västmanland ansvarar för kollektivtrafiken

Det är Region Västmanland som ansvarar för utvecklingen av kollektivtrafiken i Västmanlands län. Det är politisk nämnd som fattar besluten kring kollektivtrafiken. Du hittar mer information om nämndens arbete och om utveckling och utbyggnad av kollektivtrafiken i länet på regionens webbplats, www.regionvastmanland.se

Det är Svealandstrafiken som kör

Det är bolaget Svealandstrafiken som kör VL:s bussar. Svealandstrafiken är ett aktiebolag som ägs av Region Västmanland och Region Örebro Län tillsammans. Vill du läsa mer om bussbolaget ska du besöka www.svealandstrafiken.se.

Resa med tåg

Om du vill åka tåg i Västmanland åker du med Tåg i Bergslagen eller SJ. Här kan du läsa mer om vad som gäller för resa med tåg i Västmanland >>

Kontakta oss

I vår verksamhet har vi två kundcenter i Västerås. Kundcenter kan du också nå på telefon, mejl och Facebook. Vi har även en marknadsavdelning, ekonomiavdelning, trafikplaneringsavdelning och IT-avdelning.