Miljö

VL kör bussar helt utan fossila bränslen. Bussarna körs på främst biogas men också el och biodiesel.

Det innebär att hela bussflottan är fossilfri sedan juni 2016. Biogasen som driver våra fordon produceras lokalt av hushållens matavfall, vallgrödor och fettavskiljarslam från restauranger och storkök. Det betyder renare luft genom minskade utsläpp av växthusgaser.

Här kan du läsa mer om hur Region Västmanland arbetar med miljöfrågor och hållbar utveckling:
https://www.regionvastmanland.se/om-regionen/hallbar-utveckling/