Miljö

Verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga belastning på miljön och stärka folkhälsan och medborgarnas sociala liv.

Vi ska ha långsiktigt hållbara trafiklösningar som medverkar till att minska den totala mängden skadliga ämnen för människor och miljö. 

Genom att ställa krav på förnyelsebart bränsle till alla fordon som kör kollektivtrafik i Västmanland skall vi öka kollektivtrafikens miljöfördelar. Myndigheten räknar med att ha en potential att minska kollektivtrafikens koldioxidutsläpp genom ABVL:s investeringsplan för biogasbussar. Under 2015 kommer bussdepån i Fagersta att utrustas med biogas och biogasbussar. Idag finns det även en elbuss som är i drift i Västerås stadstrafik.

Hela bussflottan inom ABVL kommer att vara utbytt till 2020. Detta innebär att målet på 95 procent fossilfritt bränsle i ABVL:s bussar kommer att vara nått senast 2020.