Extra bussar 511, 514 & 569

Sedan den 19 oktober 2016 har det funnits extrabussar i beredskap (”standby-bussar”) på linjerna 511, 514 och 569. Det har fallit ut väl och efter utvärdering fastställer vi nu avgångstiderna för extrabussarna.

Samtliga extrabussar kommer att trafikera samma sträcka och hållplatser som vanligt. Även betalning och visering fungerar som vanligt på extrabussarna.  

Gäller vardagar* fr.o.m. måndag 6 mars t.o.m. 31 dec 2017

Avgångstider för extrabussen på linje 511 (Hallstahammar)

En extrabuss avgår vardagar* kl 07.30 och 08.00 från Hallstahammar till Västerås.

Avgångstider för extrabussen på linje 514 (Surahammar)

• En extrabuss avgår vardagar* kl 07.50 från Surahammar till Västerås.

Avgångstider för extrabussen på linje 569 (Sala)

• En extrabuss avgår vardagar* kl 07.10 från Sala till Västerås.

• En extrabuss avgår vardagar* kl 15.05 från Västerås till Sala.

Om extrabussarna

Bakgrunden till extrabussarna är att Kollektivtrafikförvaltningen har konstaterat en resandeökning på linjerna, 511, 514 och 569. Under rusningstrafik har vissa turer varit fullsatta redan vid starten. Men nu finns det alltså extrabussar som stärker upp på de turer som har flest resenärer.

Kollektivtrafikförvaltningen kommer tillsammans med AB Västerås Lokaltrafik att fortsätta följa upp resandet på dessa linjer.

*Extrabussarna kör endast skoldagar, se länk för vilka dagar de inte går:

 http://vl.se/resa/tidtabeller/skollov/