Fler åker kollektivt

På 10 år – mellan 2005 och 2015 – har andelen kollektivtrafikresor per invånare ökat med 67 procent i Västmanland. Det är den största ökningen i Sverige.

Kronoberg hamnar på andra plats med 55 procent och därefter kommer Kalmar med 41 procent.

Nyhetsbyrån Siren har sammanställt data från Kommun- och landstingsdatabasens uppgifter. Siffrorna visar en ökning av antalet resor med kollektivtrafik i majoriteten av Sveriges län.

– De senaste tio åren har det gjorts medvetna satsningar på kollektivtrafiken och vi kan se att den ökar i många län, säger Sara Rhudin, expert på kollektivtrafik på Sveriges kommuner och landsting (SKL), till Nyhetsbyrån Siren.

Under samma period har utbudet av kollektiva resor i länet ökat markant. I Västmanland har antalet resta kilometer per person utvecklats betydligt svagare än antalet resor, vilket innebär att kollektivtrafikresorna i genomsnitt blivit kortare.

Västmanlands län uppnår även goda resultat vad gäller andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken. År 2015 var andelen 80 procent, jämfört med drygt 40 procent år 2009.

Minskat resande i fem län

I fem län har det kollektiva resandet minskat. I Dalarna gjordes 36 kollektivtrafikresor per invånare 2015. Det är en minskning med 20 procent de senaste tio åren.

– Det kan finnas olika orsaker till det. Resandemönster kan ha förändrats och arbetsmarknaden kanske ser annorlunda ut. Det beror på var arbetsplatser och skolor ligger som man reser till, säger Sara Rhudin, till Nyhetsbyrån Siren.

Källor: vlt.se och svt.se