Förändringar i busstrafiken i länet

Från och med 15 juni sker det förändringar i busstrafiken i länet. Förändringarna beror på Region Västmanlands och kommunernas besparingskrav som även berör kollektivtrafiken. Flest förändringar får Kungsör och Arboga.

Vad är nytt?

  • Hållplats Kungsörs busstation tas bort
  • Hållplats Kungsörs Jvstn (Kungsgatan) flyttas
  • Linje 552 läggs ned
  • Ny anropsstyrd linje: Linje 55
  • Linje 59 läggs ned
  • Linje 113A läggs ned

Läs mer om förändringarna >>