Movingo

Från och med den 1 oktober inför vi Movingo som är en ny biljett för dig som pendlar eller reser ofta i Mälardalen. I Movingo ingår alltid lokaltrafiken utan kostnad.

Biljetten kommer att gälla på SJ ABs tåg med Movingo-giltighet, på Trosabussen och i lokaltrafiken som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken.

Movingo gäller för obegränsat resande i 30 dagar, 90 dagar eller ett år. Enkelbiljetter och övriga biljetter kommer fortsätta säljas av SJ. I samband med införandet av Movingo upphör dagens TiM-biljetter och SJ 30-dagarsbiljetter. För resor inom Västmanland gäller fortfarande VL:s egna produkter.

Mer information om Movingo hittar du på på https://www.movingo.se/ eller på Movingos facebook https://www.facebook.com/MovingoMalardalen/