Inga köp ombord

Från och med den 18 mars kan du inte längre köpa biljett ombord på bussen eller sitta på platsen närmast föraren. Detta gäller tills vidare.

Kollektivtrafiken är en viktig funktion i samhället. Vi känner ett ansvar att fortsätta ta människor till arbete och skola, men samtidigt har vi respekt för att det kan finnas en oro hos våra resenärer och förare. För att minska oron och öka chanserna att köra kollektivtrafik över tid har vi idag 17/3, tillsammans med Svealandstrafiken och Länstrafiken Örebro tagit följande beslut: 

  • Inga biljettköp kan göras med betalkort hos föraren på bussarna från den 18 mars tills vidare. Du kan inte heller ladda ditt resekort på bussen. Detta för att minimera kontakten mellan förare och resenärer. 
  • Du får inte sitta på platsen närmast föraren från den 18 mars tills vidare.

Här hittar du all vår information kring corona >>