Ny vl.se

Nu är det dags att ta fram en ny hemsida! Det ska bli så spännande. Nu hoppas vi att du vill vara med att påverka nya vl.se.

Du behöver svara på 6 stycken frågor för att anmäla dig. Glöm inte att fylla i alla kontaktuppgifter. Om du anmäler dig och blir utvald så kommer du också vara med i den grupp som vi kommer rådfråga under projektets gång.

Vi kommer att välja ut ett antal personer som vi kommer kontakta för att få svara på ett antal frågor. Det kommer även ges möjlighet att berätta vad som fungerar bra med vl.se och om det finns idéer hur en ny version av vl.se eventuellt skulle kunna göras mer användarvänlig för dig.

Vi vill ha din anmälan senast fredagen den 24 april.

Här kan du anmäla dig: https://bit.ly/3cxJbpP