Nya köp- och resevillkor

Den 17 december tog kollektivtrafiknämnden beslut om nya köp- och resevillkor. De uppdaterades för att stämma överens med lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953).

Här kommer de största förändringarna:

  • Force Majeur tas bort
  • Vi har förtydligat vilka lagar som resevillkoren baseras på
  • Resegaranti ändras till Förseningsersättning
  • Maxersättningen för förseningsersättningen baseras på paragraf 14 i lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Det är 1/40 av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken som gäller för det år då resan skulle ha avslutats. Maxersättningen kan justeras för varje år då prisbasbeloppet förändras. För 2019 blir det 1163 kr.
  • Du får ersättning för annan transport i förseningsersättningen

Här hittar du villkoren i sin helhet (intern länk, resevillkor, öppnas i hela fönstret) >>