Pressmeddelande

VL får mycket gott betyg av resenärerna i Kollektivbarometern 2016.

På frågan hur nöjda resenärerna är med VL sammanfattningsvis så ökar det positiva omdömet från 71 procent (2015) till 78 procent (2016), vilket innebär en första plats för Västmanland jämfört med andra län i Kollektivbarometern.

– Det är otroligt glädjande att vi kan se att de satsningar vi gör på kollektivtrafiken i länet ger resultat, säger Tommy Levinsson (S), ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

Läs hela pressmeddelandet >>