Bronsplats till oss!

Varje månad intervjuar vi 200 västmanlänningar i en undersökning som heter ”Kollektivtrafikbarometern”. I år så hamnade vi på en hedrande tredjeplats när det gäller nöjdheten hos våra resenärer.

Denna undersökning görs nationellt och för 2019 var nöjdheten hos resenärerna 71%, att jämföra med branschsnittet i landet på 60%. Vi är ödmjuka och hedrade över denna tredjeplats, men det finns områden vi behöver utveckla vidare.

På frågan ”Det är enkelt att köpa biljetter och kort” har hela 84% av resenärerna gett betyg 4 och 5 på en femgradig skala, och på frågan ”Avgångstiderna passar mina behov” säger 71% att de är nöjda.

Västmanland ligger även i topp i frågorna om prisvärdhet och att möjligheterna att resa kollektivt har förbättrats.

Det resenärerna är mindre nöjda med är frågan om tillförlitlighet, dvs om jag som resenär kan lita på att jag kommer fram i tid. Där svarar 25% att de inte litar på framkomligheten.

Detta beror på att det under 2019 varit problem med fordonsbrist, både när det gäller tåg och buss. Det har även varit en mängd vägbyggen. Vi har kommit tillrätta med fordonsbristen, men vägbyggen och andra oförutsedda hinder i trafiken kan vi inte påverka.