Stort vägarbete på Vasagatan

150 m av Vasagatan behöver byggas om och stängs av för trafik 15 april – 30 juni. Hållplatserna Rudbecksgatan, Smedjegatan och Stora Gatan läge C kommer att stängas av och linjerna 2, 5, 6, 12, 13 och 21 leds om via cityringen.

Byte mellan linjer 

I och med omledningen kommer samtrafiken, då bussarna väntar in varandra, inte att fungera lika bra och det blir inte lika enkelt att byta mellan vissa busslinjer, särskilt under kvälls- och nattrafiken.
Vi uppmanar därför dig som resenärer att kolla upp dina bytestider i god tid före du ska åka, du kanske behöver ta en tidigare buss.

Flexlinjen, färdtjänst och sjukresor

Flexhållplatsen vid Dressmann XL stängs av tillfälligt och resenärer hänvisas till flexhållplatsen vid Stora Torget, Snickargatan och Apoteket Hjorten. I och med att inga fordon kan trafikera Vasagatan i centrum kan det bli längre res- och väntetider. 

Läs mer här: www.vl.se/vasagatan