Tågbrist

Just nu har SJ ett ansträngt läge för tillgången på tågfordon vilket riskerar att tåg under vecka 7 kan komma att köras med färre vagnar och en del inställda tåg.
För information om tidtabeller och trafikmeddelanden hänvisar vi till trafikinformationen på sj.se, samt i SJs mobil-app.