Tågstörningar i sommar

Det är full fart med utbyggnader och underhåll av järnvägarna. Under de närmaste åren satsar Trafikverket många miljarder för att komma till rätta med kapacitets- och kvalitetsbristerna. Detta medför dock störningar för tågresenärerna.

Bålsta – Stockholm C

Mellan tisdag 4 juli och söndag 13 augusti stänger Trafikverket av Mälarbanan mellan Bålsta och Stockholm C. Trafikverket bygger ut två spår till fyra mellan Barkarby och Kallhäll och nya stationer byggs i Kallhäll, Barkarby och Sundbyberg.

För att du som resenär ska påverkas så lite som möjligt är några längre avbrott inplanerade istället för många små.

Tågtrafiken ersätts med buss under dessa dagar.

Stockholm central – Stockholm södra

Mellan torsdag 29 juni och söndag 9 juli stänger Trafikverket av mellan Stockholm central – Stockholm södra (Citybanan).

En ny pendeltågstunnel (Citybanan) under centrala Stockholm invigs söndagen den 9 juli och trafiken går enligt tidtabell måndagen den 10 juli.

Några dagar i samband med öppnandet påverkas tågen som går söder ut från Stockholm central.

Tågtrafiken ersätts med buss under dessa dagar.

Håll dig uppdaterad

Läs mer och håll dig uppdaterad på SJs hemsida