Tidtabeller för skolskjuts

Kollektivtrafikmyndigheten/VL ansvarar för grundskoleelevers skolskjuts i Västerås. Nu finns höstens tidtabeller för skolskjutslinjerna 34-49 på vår hemsida.