Uppdatering av system

Från och med söndag den 23 april klockan 18.00 och en timme framåt kan det vara störningar i VL-appen och hemsidan på grund av uppdateringar av olika system.
Detta påverkar främst om du vill söka resa, se olika trafikstörningar under "läget i trafiken" eller i din resökning eller lämna kundsynpunkter via webben på vl.se.
Vi gör de här förändringarna för att göra vårt driftnät stabilare och snabbare, för att få en ännu mer driftsäker miljö.