Hållplats Källgatan

Efter morgonens strul så går trafiken som vanligt igen och vi trafikerar åter hållplats Källgatan.