Västerås Summer Meet

Från torsdagen den 6 juli fram till söndag den 9 juli i samband med Västerås Summer Meet leds flera av VL:s busslinjer om och vissa hållplatser stängs av. Förändringarna gäller linje 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 21, 22, 23, 511, 514, 515 och 569.

Linje 1 – sju hållplatser avstängda

Hållplats Tomtebovägen, Sjöhagen, Liegatan, Hammarby C, Bygatan, Stålverksgatan och Stångjärnsgatan är avstängda följande tider:
• Fredagen den 7 juli från kl. 12.00 till trafikdygnets slut
• Lördagen den 8 juli från kl. 12.00 till trafikdygnets slut

Hänvisning: Linjen leds om via Råbyleden och Lisjögatan. Vissa förseningar kan uppstå.

Linje 2 och 3 – två hållplatser avstängda

Avstängningen gäller Hållplats Pilgatan (mittemot Friskis&Svettis) och Kungsängsgatan vid resa mot centrum under följande tider:
• Fredagen den 7 juli från kl. 18.00 till trafikdygnets slut
• Lördagen den 8 juli från kl. 18.00 till trafikdygnets slut

Hänvisning: Resenärer hänvisas till hållplats Pilgatan vid Assemblin mitt emot gamla Konsumbageriet vid Stora Coop. Trafik från centrum går vid ordinarie hållplatser. Övrig tid går trafiken som vanligt. Vissa förseningar kan uppstå.

Linje 5 – tre hållplatser avstängda

Hållplats Hälla, samt Pilgatan (mittemot Friskis&Svettis) och Kungsängsgatan i riktning mot centrum, är avstängda följande tider:
• Fredagen den 7 juli från kl. 18.00 till trafikdygnets slut
• Lördagen den 8 juli från kl. 18.00 till trafikdygnets slut

Hänvisning vid hållplats Hälla: Resenärer hänvisas till hållplats Tortunavägen. Hänvisning vid hållplats Pilgatan (mittemot Friskis&Svettis) och Kungsängsgatan i riktning mot centrum: Vid resa mot centrum hänvisas resenärer till hållplats Pilgatan vid Assemblin mitt emot gamla Konsumbageriet vid Stora Coop. Trafik från centrum går vid ordinarie hållplatser. Övrig tid går trafiken som vanligt. Vissa förseningar kan uppstå.

Linje 6 – två hållplatser avstängda

Linje 6 trafikerar inte hållplats Kopparlunden och Tegnér i riktning från centrum under följande tider:
• Fredagen den 7 juli från kl. 18.00 till trafikdygnets slut
• Lördagen den 8 juli från kl. 18.00 till trafikdygnets slut

Hänvisning: Resenärer hänvisas till hållplats Östra Ringvägen eller Tegnérporten. Trafik mot centrum går vid ordinarie hållplatser. Övrig tid går trafiken som vanligt. Vissa förseningar kan uppstå.

Linje 7 – endast på- och avstigning vid ändhållplatser

På- och avstigning sker endast vid Centralen och Hacksta. Samtliga mellanliggande hållplatser är avstängda.

Ordinarie tidtabell för respektive ändhållplats gäller. Förändringen gäller under följande tider:
• Torsdagen den 6 juli från kl. 18.00 till trafikdygnets slut
• Fredagen den 7 juli från kl. 12.00 till trafikdygnets slut
• Lördagen den 8 juli från kl. 12.00 till trafikdygnets slut
• Söndagen den 9 juli från kl. 12.00 till trafikdygnets slut

Övrig tid går trafiken som vanligt. Vissa förseningar kan uppstå.

Linje 11 – tre hållplatser avstängda

Linjen leds om via Råbyleden och Hammarbacksvägen istället för Köpingsvägen. Hållplats Tomtebovägen, Djuphamnsvägen och Hammarbacksvägen är avstängda följande tider:
• Fredagen den 7 juli från kl. 12.00 till trafikdygnets slut
• Lördagen den 8 juli från kl. 12.00 till trafikdygnets slut

Hänvisning: Resenärer hänvisas till hållplats Oxbacken eller Karlavagnsgatan.

Linje 12 – två hållplatser avstängda

Linjen leds om via Vasagatan och Ringvägen. Hållplats Norra Ringvägen och Herrgärdet är avstängda följande tider:
• Fredagen den 7 juli från kl. 18.00 till trafikdygnets slut
• Lördagen den 8 juli från kl. 18.00 till trafikdygnets slut

Hänvisning: Resenärer hänvisas till hållplats Rudbecksgatan eller Blåsbogatan.

Linje 21 – tre hållplatser avstängda

Hållplats Kopparlunden, Kristiansborgsbadet och Gesällgatan i riktning från centrum är avstängda följande tider:
• Fredagen den 7 juli från kl. 18.00 till trafikdygnets slut
• Lördagen den 8 juli från kl. 18.00 till trafikdygnets slut

Hänvisning: Resenärer hänvisas till hållplats Östra Ringvägen eller Bergslagsvägen (alternativt till linje 5 mot Nordanby/Tunbytorp för byte till linje 21). Trafik mot centrum går vid ordinarie hållplatser. Övrig tid går trafiken som vanligt. Vissa förseningar kan uppstå.

Linje 22 till/från Irsta – tre hållplatser avstängda och bussen vänder vid Centralen

Hållplats Hälla, samt Pilgatan (mittemot Friskis&Svettis) och Kungsängsgatan i riktning mot centrum, är avstängda följande tider:
• Fredagen den 7 juli från 18.00 till trafikdygnets slut
• Lördagen den 8 juli från 18.00 till trafikdygnets slut

Hänvisning vid hållplats Hälla: Resenärerna hänvisas till hållplats Tortunavägen. Hänvisning vid hållplats Pilgatan (mittemot Friskis&Svettis) och Kungsängsgatan: Vid resa mot centrum hänvisas resenärer till hållplats Pilgatan vid Assemblin mitt emot gamla Konsumbageriet vid Stora Coop. Trafik från centrum går vid ordinarie hållplatser.

För fortsatt resa med linje 22 mot Barkarö, sker byte till den sammanslagna linjen 22/23 vid Centralen. Övrig tid går trafiken som vanligt. Vissa förseningar kan uppstå.

Linje 22 och 23 till/från Tidö Lindö och Barkarö slås samman, flera hållplatser avstängda och bussen vänder vid Centralen

Linje 22 och 23 slås samman till en linje för resa mellan Tidö Lindö, Barkarö och Centralen. Inga hållplatser mellan Centralen och Barkarö trafikeras. Se karta nedan för att se linjens färdväg. Förändringen gäller under följande tider:
• Torsdagen den 6 juli från kl. 18.00 till trafikdygnets slut (sista avgång går kl. 23.35)
• Fredagen den 7 juli från kl. 12.00 till trafikdygnets slut (sista avgång går kl. 03.35)
• Lördagen den 8 juli från kl. 12.00 till trafikdygnets slut (sista avgång går kl. 03.35)
• Söndagen den 9 juli från kl. 12.00 till trafikdygnets slut (sista avgång går kl. 23.35)

Tillfällig tidtabell för sammanslagna linjen 22/23: De två linjerna blir en gemensam linje med avgång en gång i timmen enligt följande tidtabell:

xx.35 Centralen
xx.55 Barkarö
xx.58 Enhagen
xx.10 Tidö Lindö
xx.15 Enhagen
xx.20 Barkarö
xx.50 Centralen

Hänvisning: För fortsatt resa med linje 22 mot Irsta, sker byte vid Centralen mot linje 22. Övrig tid går trafiken som vanligt. Vissa förseningar kan uppstå. OBS! Inga hållplatser mellan Centralen och Barkarö trafikeras.

Omledningskarta för linje22/23. Gäller 6 juli-9 juli 2017.

Linje 511 – Hållplats Biskopsgatan och Västgötegatan avstängda

Avstängningen gäller hållplats Biskopsgatan och Västgötegatan i båda riktningarna under följande tider:
• Fredagen den 7 juli från kl. 21.00 till trafikdygnets slut
• Lördagen den 8 juli från kl. 21.00 till trafikdygnets slut

Hänvisning: Resenärer hänvisas till hållplats Centralen. Övrig tid går trafiken som vanligt. Vissa förseningar kan uppstå.

Linje 514 – Hållplats Biskopsgatan och Västgötegatan avstängda

Förändringen gäller hållplats Biskopsgatan och Västgötegatan i båda riktningarna:
• Fredagen den 7 juli från kl. 21.00 till trafikdygnets slut
• Lördagen den 8 juli från kl. 21.00 till trafikdygnets slut

Hänvisning: Resenärer hänvisas till hållplats Centralen. Övrig tid går trafiken som vanligt. Vissa förseningar kan uppstå.

Linje 515 – vissa hållplatser längs Köpingsvägen avstängda

Hållplats Tomtebovägen, Sjöhagen, Sigfrid Edströms gata och Hammarbyrampen är avstängda följande tider:
• Fredagen den 7 juli från kl. 12.00 till trafikdygnets slut
• Lördagen den 8 juli från kl. 12.00 till trafikdygnets slut

Hänvisning: Linjen leds om via Råbyleden och Lisjögatan istället för Köpingsvägen. Övrig tid går trafiken som vanligt. Vissa förseningar kan uppstå.

Linje 569 – tre hållplatser avstängda

Hållplats Kopparlunden, Kristiansborgsbadet och Gesällgatan i riktning från centrum är avstängda följande tider:
• Fredagen den 7 juli från kl. 18.00 till trafikdygnets slut
• Lördagen den 8 juli från kl. 18.00 till trafikdygnets slut

Hänvisning: Resenärer hänvisas till hållplats Östra Ringvägen eller Bergslagsvägen (alternativt till linje 5 mot Nordanby/Tunbytorp för byte till linje 569). Trafik mot centrum går vid ordinarie hållplatser. Övriga linjer – vissa förseningar kan uppstå.

Övriga linjer och tider går bussarna enligt normal linjesträckning och tider, men vissa förseningar kan uppstå.

Vid frågor om:
• VL:s busstrafik – ring Kundservice på 0771-22 40 00
• Färdtjänst – ring Beställningscentralen på 020-63 64 60
• Flexlinjebussarna – ring Flexlinjen på 0771-890 890