VL avbryter annonsering

Det politiska partiet Alternativ för Sverige har annonserat om det kommande EU-valet på två av VLs bussar. Detta har väckt starka reaktioner.

Ett betydande antal resenärer och invånare har haft synpunkter på att VL låter partiet annonsera på bussarna. VL har även fått in synpunkter från förare och kundservicepersonal.

Sammankallade det etiska rådet under tisdagen

Med anledning av de reaktioner som kom in sammankallade direktören VLs etiska råd tidigare under tisdagen. Det etiska rådet är rådgivande till VL gällande tolkning av frågor av mer principiell karaktär, på och i bussarna. På det etiska rådet deltog representanter från Svealandstrafiken, Kollektivtrafikförvaltningen och Region Västmanland. Rådets rekommendation var att omgående avsluta samarbetet och montera ned reklamen.

- Vårt uppdrag är att utföra kollektivtrafik på bästa möjliga sätt för våra kunder. En viss del av vår intäkt är reklamintäkter, men ingen reklamförsäljning är viktigare än våra kunders förtroende eller vår personals välmående. Vi har blivit en del av den politiska debatten på ett sätt som skadar vår verksamhet. Vår bedömning är att reklamen skadar det förtroende som man har för oss och vårt uppdrag att driva kollektivtrafik. Min samlade bedömning blir därför att vi måste avbryta annonseringen, säger Arne Andersson.

För mer information

Telefon: 021-17 30 54
E-post: arne.andersson@regionvastmanland.se