Vår verksamhet

Varje dag görs runt 38 000 resor i hela Västmanland med tåg eller buss.  I vår verksamhet är det ständig rörelse och förändringar.

I vår verksamhet har vi kundcenter som finns på två ställen i Västerås. Kundservice kan du också nå på telefon, mejl och Facebook. Vi har även en marknadsavdelning, ekonomiavdelning, trafikplaneringsavdelning och IT-avdelning.

Om du vill nå någon av personalen på VL/Kollektivtrafikförvaltningen ringer du Region Västmanlands växel på 021-17 30 00.

Svealandstrafiken är vår entreprenör. Det innebär att de kör och ansvarar för den trafik som VL/Kollektivtrafikmyndigheten planerar.