Pressrum

För pressfrågor är det i första hand vår förvaltningsdirektör Arne Andersson som ska kontaktas. Han kan nås på 021-17 30 54 eller på mail: arne.andersson@regionvastmanland.se.

Här hittar du pressmeddelanden och bildarkiv: