Pressmeddelanden

2020-03-17 16:45

Nya riktlinjer gällande köp ombord på VL:s bussar

Kollektivtrafikförvaltningen har idag tagit ett nytt beslut om riktlinjer gällande köp ombord på VLs bussar.

Kollektivtrafiken är en viktig funktion i samhället. VL känner ett ansvar att fortsätta ta människor till arbete och skola nu när samhället ställs inför de utmaningar som coronaviruset medför.

Kollektivtrafikförvaltningen har respekt för att det kan finnas en oro hos våra resenärer och förare. För att minska oron och smittspridning samt öka chanserna att köra kollektivtrafik över tid har vi dag den 17 mars, tillsammans med Svealandstrafiken och Länstrafiken i Örebro tagit följande beslut:

  • Vi accepterar inga köp ombord, för att minimera kontakten mellan förare och resenärer.
  • Vi stänger av den sittplats i bussarna som är närmast föraren.

Beslutet gäller från och med den 18 mars och gäller tills vi tar ett nytt beslut.

Alla resenärer ansvarar för att ha ett giltigt färdbevis.

Kollektivtrafiken är en viktig samhällsfunktion och jag är tacksam för det arbete våra förare gör för att trafiken ska fortsätta rulla. Nu är det än mer viktigt att du som resenär tar ett ansvar och bara reser med oss när du är frisk. Vi måste alla visa hänsyn till varandra och vi uppmanar att följa de instruktioner som Folkhälsomyndigheten ger, säger Arne Andersson, förvaltningsdirektör på Kollektivtrafikförvaltningen i Region Västmanland.

Så jobbar VL
Eftersom kollektivtrafiken är en viktig samhällsfunktion följer vi utvecklingen noggrant och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från myndigheterna, bland annat Folkhälsomyndigheten.

För mer information, besök gärna vl.se.

Kontaktperson
Arne Andersson.
Förvaltningsdirektör Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland
Tel. 021-17 30 54

2020-02-25 10:25

Bronsplats till VL 

I Kollektivtrafikbarometern för 2019 kom VL på tredjeplats med den sammanlagda nöjdheten hos resenärerna, i jämförelse med övriga trafikbolag i landet. För 2019 uppgick nöjdheten hos resenärerna till 71%, att jämföra med branschsnittet i landet på 60%.

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam undersökning som mäter resvanor, kvalitet och service. Varje månad intervjuas ett statistiskt urval av svenska folket i åldrarna 15-85 år om sin syn på kollektivtrafiken i ett tjugotal frågeområden.  Ca 2 400 invånare i Västmanland har intervjuats i undersökningen 2019.

På frågan ”Det är enkelt att köpa biljetter och kort” har hela 84% av resenärerna gett betyg 4 och 5 på en femgradig skala, och på frågan ”Avgångstiderna passar mina behov” uppger 71% att de är nöjda.

- Detta är ett kvitto på att de satsningar vi gör på kollektivtrafiken i länet med bl a digitala betallösningar och ett bra trafikutbud ger resultat” säger Tommy Levinsson (S), ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

Västmanland ligger även i topp i frågorna om prisvärdhet och att möjligheterna att resa kollektivt har förbättrats.

Det resenärerna är mindre nöjda med är frågan om tillförlitlighet, dvs om jag som resenär kan lita på att jag kommer fram i tid. Där svarar 25% att de inte litar på framkomligheten.

- Vi har under 2019 haft problem med fordonsbrist, både när det gäller tåg och buss och vi har även påverkats av en mängd vägbyggen mm. Vi har kommit tillrätta med fordonsbristen, men vägbyggen och andra oförutsedda hinder i trafiken kan vi inte påverka, säger Arne Andersson, förvaltningsdirektör på Kollektivtrafikförvaltningen, Region Västmanland.

- Vi ska vara ödmjukt nöjda över en hedrande tredjeplats i branschundersökningen, fortsätter Arne Andersson – men det finns områden vi behöver utveckla vidare, och vi måste vara beredda att prioritera resurser där behoven finns, avslutar Arne Andersson.

För mer information kontakta:

Arne Andersson
Förvaltningsdirektör, Kollektivtrafikförvaltningen
021-17 34 44, arne.andersson@regionvastmanland.se

Tommy Levinsson (S)
Regionråd och ordf. Kollektivtrafiknämnden

021-17 34 93, tommy.levinsson@regionvastmanland.se